índex de temes

2011-11-12

Terracotes de Chillida

Dibuix de tres terracotes de l'escultor Eduardo Chillida, a partir de fotografies incloses al llibre Chillida 1948-1998  (pàg. 187, 199 i 201), editat pel museu Guggenheim de Bilbao amb motiu d'una exposició retrospectiva.

Dibujo de tres terracotas del escultor Eduardo Chillida, a partir de fotografías incluidas en el libro Chillida 1948-1998  (pag. 187, 199 i 201), editado por el museo Guggenheim de Bilbao con motivo de una exposición retrospectiva.