índex de temes

2015-11-13

Reflexiones sobre dos dibujos de la Torre de los Escipiones de Tarragona. La paradoja de la conceptualidad del dibujo arqueológico

Article publicat a EGA, Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica (núm. 25, any 2015), consultable a:

http://dx.doi.org/10.4995/ega.2015.3673

Els autors som: Josep M. Puche, Josep M. Macias, Pau Solà-Morales, Josep M. Toldrà


La arqueología, la disciplina que permite conocer las sociedades humanas históricas a partir de sus restos materiales, no se puede concebir sin el dibujo. No hay labor vinculada a ella que no implique una participación activa del dibujo, desde el trabajo de campo hasta la publicación, pasando por los informes técnicos y administrativos. A partir de dos dibujos, uno de Mouliner y el otro del DAI, sobre la Torre dels Escipions de Tarragona, separados en el tiempo y conceptualmente diferentes se realiza una reflexión sobre cual tendría que ser el concepto de bondad del dibujo arqueológico, a qué sirve y cual tiene que ser su funcionalidad.

2015-10-30

Quaestiones geometriae in the Amphitheatre of Tarragona

Article publicat al Journal of Cultural Heritage (2015), consultable a:


Els autors som: Josep Lluis i Ginovart, Josep M. Toldrà Domingo, Agustí Costa Jover i Sergio Coll Pla


2015-05-28

Representació i restauració virtual. Patrimoni i ciutat - 2014/2015

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, assignatura optativa
Tema: EL SECTOR NORD-EST DEL CRIC ROMÀ DE TARRAGONA (àmbit Carrer Enrajolat, Capçalera del Circ, Torre del Pretori)
Temari: Escaneig làser /Digitalització documentació existent / Models 3d / Posta a escala

2015-05-27

Introducció a projectes II / Dibuix arquitectònic II - curs 2014-2015

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: TORNAR A PROJECTAR LA CASA SENILLOSA DE JOSÉ ANTONIO CODERCH - BUITS URBANS A CADAQUÉS
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Maquetes / Habitatge unifamiliar entre-mitgeres / Espais públics

2015-01-25

Introducció a projetes I / Dibuix arquitectònic I - 2014/2015

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: DESCOBRIR EL NOSTRE COS I CONTRUIR UN RECER PER PROTEGIR-LO
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Construir amb les mans

2015-01-20

Tècniques de representació - 2014/2015

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 2n curs
Tema: ELS RAVALS DE REUS III
Temari: Fotografia / Croquis / Model 3D / Posta a Escala / Model 2D / Render

2015-01-14

The octagon, the hendecagon and the approximation of pi: the geometric design of the clypeus in the enclosure of Imperial cult in Tarraco

Article publicat a les actes del XII International Forum Le vie dei Mercanti (un congrés del 2014 desenvolupat a Nàpols i Capri). En aquesta entrada es reprodueix íntegrament l'article.


Plaça de l'Era del Castell del Morell
2015-01-13

Close Range Photogrammetry and Constructive Characterization of Masonry Gothic Vaults

Article publicat a la Revista de la Construcción (2014 13-1 ISSN paper: 0717-7925 ISSN electrònic: 0718-915X), disponible en pdf en aquest enllaç.
Els autors som: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa, Josep M. Toldrà, Sergio Coll

The Ellipse and the Oval in the Design of Spanish Military Defence in the Eighteenth Century

Article publicat al Nexus Network Journal December 2014, Volume 16, Issue 3, pp 587-612, disponible en aquest enllaç.

Autors: Josep Lluis i Ginovart, Josep M. Toldrà Domingo, Gerard Fortuny Anguera, Agustí Costa Jover i Pau Solà-Morales Serra.