índex de temes

2013-12-11

Rotura de una cúpula oval del siglo XVIII en la catedral de Tortosa. Análisis constructivo del colapso

Articla puclicat a la revista Informes de la Construcción (Vol. 65, n.532, pp. 509-517), consultable en aquest enllaç.

Els autors som: Josep Lluis i Ginovart; Gerar Fortuny, Pau Solà-Morales i Josep M. Toldrà.


2013-11-22

Lectura Tesi Doctoral

La geometria de l'amfiteatre de Tarragona
Autor: Josep M. Toldrà Domingo
Directors: Pau Solà-Morales Serra, Josep M. Macias Solé.
Tribunal: Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona (president), Jordi Sardà Ferran (secretari), Felipe Buill Pozuelo (vocal).
A l'Escola d'Arquitectura de Reus (ETSA-URV), el dilluns 2 de desembre de 2013, a les 11:30h a la Sala de Graus.

Com es pot descriure la planta d’un amfiteatre? En paraules col·loquials podríem dir que és un cercle xafat o estirat. En terminologia geomètrica que és un òval o una el·lipse, dues figures visualment similars però que responen a formulacions matemàtiques diferents i, el que és més important, es dibuixen mitjançant operacions de traçat completament diferents.

Conèixer la geometria usada en el replanteig d’un edifici és essencial per entendre’l, especialment en el cas d’un amfiteatre, una tipologia especialment sofisticada, una innovació de l’arquitectura romana que va produir edificis d’espectacles de dimensions colossals. Les potents estructures de suport de les graderies contenien els espais de comunicació, generalment passadissos anulars i escales radials, que permetien arribar als assistents fins a les seves localitats sense que es barregessin diferents estrats socials. Els àmbits de servei destinats als participants en els espectacles estaven segregats dels recorreguts del públic; molt sovint incloïen fossats sota l’arena amb mecanismes d’elevació. De vegades presentaven façanes monumentals perfectament modulades, amb diferents pisos que encaixaven amb nivells de circulació interior. Eren necessàries complicades canalitzacions pel subministrament d’aigua i la seva evacuació. Com podem dir que coneixem els amfiteatres sense entendre com es va replantejar sobre el terreny tot això? Sense saber si la forma que unifica tota aquesta sofisticació es va traçar amb els arcs de circumferència d’un òval o amb algun dels sistemes coneguts per dibuixar el·lipses.

Si els grans amfiteatres es van replantejar mitjançant òvals podem considerar la seva geometria com una evolució de la que trobem a la resta de l’arquitectura romana, basada en operacions aritmètiques simples, figures bàsiques i la seva manipulació amb el compàs. Si, en canvi, la figura triada va ser l’el·lipse, estem davant una innovació que es suma a la tipològica i els diferencia encara més de la resta d’arquitectura romana.

2013-08-25

Introducció a projectes II / Dibuix arquitectònic II - 2012/2013

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: EL FOSSAT QUE ENVOLTA LA NOSTRA ESCOLA
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Construir amb les mans

2013-07-23

Tècniques de Representació del Patrimoni - 2012/2013

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV
Tema: EL PÒRTIC DE LA PLAÇA DE CULTE DEL FÒRUM PROVINCIAL DE TÀRRACO
Temari: Fotogrametria peces / Posta a escala a partir de models 3D/ Interpretació de l'articulació dels elements decoratius del pòrtic.

2013-06-06

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA A REUS

A partir del dia 1 de Juny de 2013 és obligatori tenir la certificació energètica d'un habitatge o local per poder llogar-lo o vendre'l (reial decret 253/2013).

Per pisos i locals de la zona de Tarragona / Reus, emetem la certificació energètica seguint el següent procediment:
  • Pressupost tancat: 180 € per habitatge, IVA inclòs.
  • Visita per realitzar fotografies, pendre mides i comprovar l'estat de les instal·lacions.
  • Realització de la certificació energètica amb els programes CALENDER o CE3X, reconeguts pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
  • Si també necessiteu cèdula d'habitabilitat, la fem per 100 € addicionals, IVA inclòs.
Us podeu posar en contacte amb nosaltres via telefònica al 636 171 870 (Josep M.) - 625 884 010 (Natàlia), per email a jmtoldra@gmail.com - nateginer@gmail.com, o ens podeu visitar al al nostre despatx (carrer Doctor Domènech núm. 6, local en planta baixa, al costat del Reus Deportiu).

Per locals o edificis complets fem un pressupost previ, aproximadament 2€ IVA inclòs per metre quadrat.

2013-01-25

Introducció a projectes I / Dibuix arquitectònic I - 2012-2013

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: UN ARBRE I UN RECER
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Construir amb les mans