índex de temes

2012-06-15

INTERVENCIÓ A LA TORRE DEL PRETORI

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, INTERVENCIÓ ALS PILARS DEL PATI DE LA TORRE DEL PRETORI, arquitectes: Josep M. TOLDRÀ, Pau SOLÀ-MORALES, Josep LLUÍS GINOVART, arqueòleg: Cristòfor SALOM, promotor: Ajuntament de Tarragona, any 2011

INTERVENCIÓ A L'AMFITEATRE DE TARRAGONA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MUSEITZACIÓ DE TRES VOLTES DEL AMFITEATRE ROMÀ DE TARRAGONA, arquitecte: Josep M. TOLDRÀ, col·laboradora: Natàlia ESTEBAN, promotor: Ajuntament de Tarragona, any 2010

Tècniques de Representació del Patrimoni - 2011/2012

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV
Tema: EL PÒRTIC DE LA PLAÇA DE CULTE DEL FÒRUM PROVINCIAL DE TÀRRACO
Temari: Fotogrametria peces / Interpretació de la configuració de les estructures en època romana a partir de les restes que ens han arribat