índex de temes

2010-07-15

REFORMA D'UNA CASA A VILAPLANAREFORMA D'UNA CASA ENTRE MITGERES A VILAPLANA, situació Carrer Àngel Guimerà 12, Vilaplana (Baix Camp), arquitecte: Josep M. TOLDRÀ, promotors: Jaume Mestre i Dolors Anguera, any 2010

2010-07-14

Tècniques de Representació del Patrimoni - 2009/2010

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV
Tema: EL PULVINAR I LA GRADERIA NORD DEL CIR ROMÀ DE TARRAGONA
Temari: Documentació gràfica de l’estat actual / Interpretació de la configuració de les estructures en època romana i la seva evolució fins als nostres dies