índex de temes

2011-01-24

Pont del "Jardin de la Fontain" de Nimes

Dibuix de gener de 2011, a partir d'una fotografia de Juliol de 2010.
Llapis sobre paper, mida original escanejada 29,7x42 cm.
El Jardin de la Fontain és el parc on trobem el Temple de Diana. El pont està al canal de la part baixa dels jardins, que tenen com a fons un turó coronat per la Tour Magne.

Dibujo de enero de 2011, a partir de una fotografía de Julio de 2010.
Lápiz sobre papel, tamaño original escaneado 29,7 x42 cm.
El Jardin de la Fontain es el parque donde encontramos el Templo de Diana. El puente está en el canal de la parte baja de los jardines, que tienen como fondo una colina coronada por la Tour Magne.

2011-01-23

Amfiteatre de Nimes

Amfiteatre de Nimes, Josep M. Toldrà Domingo.

Tres moments del procés de treball, entre octubre i desembre de 2010 (en base a una fotografia de Juliol de 2010). Llapis sobre paper, mida original escanejada 29,7x42 cm. L'intensitat dels traços de la tercera imatge està una mica pujada respecte a les anteriors degut a l'aplicació del fixador.Vista general Amfiteatre de Tarragona

Vista general Amfiteatre de Tarragona, Josep M. Toldrà, octubre de 2010.
Llapis sobre paper, mida original escanejada 29,7x42 cm.L'Amfiteatre de Tarragona es va construir entre el 100-125 d.c. prop de la sortida sud-est de la ciutat, que s’obria a la via Augusta en direcció a Barcino, en un espai fins llavors ocupat per tombes humils. La seva finalitat era acollir espectacles públics que consistien en combats de gladiadors, cacera de feres i lluites atlètiques. Els treballs vas ser sufragats gràcies a la donació d’un flamen provincial, un sacerdot del culte a l’emperador que es desenvolupava a Tarraco, la capital de la Hispània Citerior, una província que llavors abastava quasi la meitat de la península ibèrica.

Porta sud-oest Amfiteatre de Tarragona

Porta sud-oest Amfiteatre de Tarragona, setembre de 2010. 
Llapis sobre paper, mida original escanejada 29,7x42 cm.

2011-01-04

Tècniques de Representació del Patrimoni - 2010/2011

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV
Tema: SECCIONS DE LA PART ALTA DE TARRAGONA
Temari: Documentació gràfica de l’estat actual / Interpretació de la configuració de les estructures en època romana i la seva evolució fins als nostres dies

2011-01-03

Dibuix III - 2010/2011

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 2n curs
Tema: EL BARRI DEL SERRALLO, Tarragona
Temari: Fotografia/Croquis/Model 3D/Posta a Escala/Model 2D/Render