índex de temes

2016-05-28

Representació i restauració virtual. Patrimoni i ciutat - 2015/2016

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, assignatura optativa
Tema: EL CRIC ROMÀ DE TARRAGONA
Temari: Escaneig làser / Dibuix a mà / Combinació tècniques de representació / Superposició de la Tarragona actual i la romana / Espai públic en planta baixa

2016-05-27

Introducció a projectes II / Dibuix arquitectònic II - 2015/2016

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: ELS PATIS DE L’ESCOLA D’ECONÓMIQUES / CASA-EQUIPAMENT ENTRE-MITGERES A VIC
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Construir amb les mans