índex de temes

2015-05-28

Representació i restauració virtual. Patrimoni i ciutat - 2014/2015

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, assignatura optativa
Tema: EL SECTOR NORD-EST DEL CRIC ROMÀ DE TARRAGONA (àmbit Carrer Enrajolat, Capçalera del Circ, Torre del Pretori)
Temari: Escaneig làser /Digitalització documentació existent / Models 3d / Posta a escala

2015-05-27

Introducció a projectes II / Dibuix arquitectònic II - curs 2014-2015

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: TORNAR A PROJECTAR LA CASA SENILLOSA DE JOSÉ ANTONIO CODERCH - BUITS URBANS A CADAQUÉS
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Maquetes / Habitatge unifamiliar entre-mitgeres / Espais públics