índex de temes

2015-01-25

Introducció a projetes I / Dibuix arquitectònic I - 2014/2015

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: DESCOBRIR EL NOSTRE COS I CONTRUIR UN RECER PER PROTEGIR-LO
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Construir amb les mans

2015-01-20

Tècniques de representació - 2014/2015

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 2n curs
Tema: ELS RAVALS DE REUS III
Temari: Fotografia / Croquis / Model 3D / Posta a Escala / Model 2D / Render

2015-01-14

The octagon, the hendecagon and the approximation of pi: the geometric design of the clypeus in the enclosure of Imperial cult in Tarraco

Article publicat a les actes del XII International Forum Le vie dei Mercanti (un congrés del 2014 desenvolupat a Nàpols i Capri). En aquesta entrada es reprodueix íntegrament l'article.


Plaça de l'Era del Castell del Morell
2015-01-13

Close Range Photogrammetry and Constructive Characterization of Masonry Gothic Vaults

Article publicat a la Revista de la Construcción (2014 13-1 ISSN paper: 0717-7925 ISSN electrònic: 0718-915X), disponible en pdf en aquest enllaç.
Els autors som: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa, Josep M. Toldrà, Sergio Coll

The Ellipse and the Oval in the Design of Spanish Military Defence in the Eighteenth Century

Article publicat al Nexus Network Journal December 2014, Volume 16, Issue 3, pp 587-612, disponible en aquest enllaç.

Autors: Josep Lluis i Ginovart, Josep M. Toldrà Domingo, Gerard Fortuny Anguera, Agustí Costa Jover i Pau Solà-Morales Serra.