índex de temes

2016-12-27

Rehabilitació de la torre del xalet Serra

Reus, Avd. Castellvell núm. 20, arquitecte: Josep M. Toldrà, promotor: Carles Fargas2016-10-20

El anfiteatro romano de Tarragona: cinco siglos dibujando y aún insatisfechos

Article publicat a les actes del congrés EGA 2016: El arquitecto, de la tradición al siglo XXI. Docencia e investigación en expresión gráfica arquitectónica, Tomo II, pp. 1079-1087

Les actes completes es poden descarregar a: http://ega2016.com/programa-1/libro-ega2016/

Els autors som: Josep Maria Toldrà; Josep Maria Macias; Josep Maria Puche; Pau Solà-Morales

2016-10-18

Expresión gráfica arquitectónica no dibujada: una aproximación digital

Publicat a les actes del congrés EGA 2016: El arquitecto, de la tradición al siglo XXI. Docencia e investigación en expresión gráfica arquitectónica, Tomo I, pp. 217-224

Les actes completes es poden descarregar a: http://ega2016.com/programa-1/libro-ega2016/

Els autors som: Pau Solà-Morales; Josep Maria Toldrà; Josep M. Puche; Josep Maria Macias; Ivan Fernández Pino

2016-05-28

Representació i restauració virtual. Patrimoni i ciutat - 2015/2016

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, assignatura optativa
Tema: EL CRIC ROMÀ DE TARRAGONA
Temari: Escaneig làser / Dibuix a mà / Combinació tècniques de representació / Superposició de la Tarragona actual i la romana / Espai públic en planta baixa

2016-05-27

Introducció a projectes II / Dibuix arquitectònic II - 2015/2016

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: ELS PATIS DE L’ESCOLA D’ECONÓMIQUES / CASA-EQUIPAMENT ENTRE-MITGERES A VIC
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Construir amb les mans

2016-01-20

Introducció a projectes I / Dibuix arquitectònic I - 2015/2016

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: DESCOBRIR EL NOSTRE COS I CONTRUIR UN RECER PER PROTEGIR-LO A L'ENTORN DE L'ESCOLA D'ARQUITECTURA
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Fotografia / Les condicions del lloc / Construir amb les mans

2016-01-15

Tècniques de representació - 2015/2016

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 2n curs
Tema: LES FAÇANES DE L’EIX COMERCIAL DE REUS: Carrers LLOVERA / MONTEROLS / MAJOR
Temari: Fotografia / Croquis / Model 3D / Posta a Escala / Model 2D / Render