índex de temes

2010-07-15

REFORMA D'UNA CASA A VILAPLANAREFORMA D'UNA CASA ENTRE MITGERES A VILAPLANA, situació Carrer Àngel Guimerà 12, Vilaplana (Baix Camp), arquitecte: Josep M. TOLDRÀ, promotors: Jaume Mestre i Dolors Anguera, any 2010

2010-07-14

Tècniques de Representació del Patrimoni - 2009/2010

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV
Tema: EL PULVINAR I LA GRADERIA NORD DEL CIR ROMÀ DE TARRAGONA
Temari: Documentació gràfica de l’estat actual / Interpretació de la configuració de les estructures en època romana i la seva evolució fins als nostres dies

2010-06-15

CONCURS "CA L'AGAPITO"

2n PREMI, concurs d'Idees, PROJECTE REHABILITACIÓ DEL CONJUNT SANT DOMÈNEC, dins l'àmbit de desenvolupament del Pla Integral de la Part Alta, arquitectes Josep M. TOLDRÀ DOMINGO, Jordi SARDÀ FERRAN, any 2010

MAS DE MADRÓ A LA SELVA DEL CAMP

REHABILITACIÓ DEL MAS DE MADRÓ, situació: partida del Burgar, La Selva del Camp (Baix Camp), arquitectes: Oriol LLAURADÓ, Jordi SARDÀ, Josep M. TOLDRÀ, promotor: Josefina Font Solé, Lluís Rius Caballé, any 2008-2009

2010-01-05

Dibuix III - 2009-2010

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 2n curs
Tema: LA RAMBLA NOVA DE TARRAGONA, Font del Centenari - Avd. Pr. Macià
Temari: Fotografia/Croquis/Model 3D/Posta a Escala/Model 2D/Render