índex de temes

2010-01-05

Dibuix III - 2009-2010

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 2n curs
Tema: LA RAMBLA NOVA DE TARRAGONA, Font del Centenari - Avd. Pr. Macià
Temari: Fotografia/Croquis/Model 3D/Posta a Escala/Model 2D/Render