índex de temes

2014-12-20

El subsuelo de la Torre del Pretorio: substracciones de tradición helenística bajo la sede del 'Concilium Prouinciae Hispaniae Citeriores' (Tarraco)

Article publicat a Arqueología de la Arquitectura, núm. 11, e012, any 2014, consultable en aquest link.

Els autors som: M. Serena Vinci, Josep M. Macias, Josep M. Puche, Pau Solà-Morales, Josep M. Toldra.


2014-10-16

Reconstrucción digital del Anfiteatro romano de Tarraco (Hispania Tarraconensis) mediante escáner láser. Bases para el estudio analítico y estructural

Actas del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica José María Álvarez, Trinidad Nogales i Isabel Rodà (ed.), editades pel Museo Nacional de Arte Romano, Mérida (publicades el 2014, el congrés es va celebrar el 2013), més informació a: http://www.icac.cat/serveis/publicacions/llibre/actas-del-xviii-congreso-internacional-de-arqueologia-clasica/

Els autors som: Josep M. Macias; Josep M. Puche; Josep M. Toldrà; Pau Solà-Morales


2014-08-15

Layout And Shape Of Dürer’s Geschützrondellen In The Spanish Defensive Architecture: The Horseshoe Pattern In The Enlightenment

Article publicat a: WIT Transactions on The Built Environment (2014, Vol. 143, pp. 41-51), consultable a:
http://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/143/29315

Els autors som: J. Lluis i Ginovart; J. M. Toldrà Domingo; A. Costa Jover; S. Coll Pla; P. de Sola Morales i Serra.

2014-07-29

Introducció a projectes II / Dibuix arquitectònic II - 2013/2014

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: INTERVENCIONS URBANES AL DESCAMPAT ADJACENT A L’ESCOLA
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Construir amb les mans

2014-07-15

Representació i restauració virtual. Patimoni i ciutat - 2013/2014

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, assignatura optativa
Tema: EL SECTOR NORD-OEST DEL CRIC ROMÀ DE TARRAGONA (àmbit Plaça Sedassos, Carrer Cavallers, Carrer Ferrers)
Temari: Escaneig làser /Digitalització documentació existent / Models 3d / Posta a escala


2014-05-21

The restoration of the roof of the Gothic Cathedral of Tortosa

Ponència publicada a: REHAB 2014 – Proceedings of the International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historic Buildings and Structures

Els autors som: Josep Lluis Ginovart; Agustí Costa Jover; Sergio Coll Pla; Josep Maria Toldrà Domingo