índex de temes

2011-04-22

Vista interior Amfiteatre de Tarragona, acabada

La vista interior de l'Amfiteatre de Tarragona ja acabada. De fet, no ha variat gaire respecte al post anterior. Com comentava en la primera part d'aquesta sèrie, treballo a partir de fotografies. Normalment no les adjunto, però en aquest cas em sembla interessant ja què trobo que els dos suports contrasten molt. La fotografia queda molt sobrecarregada de detalls, mentre que al dibuix, on destaca més la configuració de les ombres, té un aire més abstracte.

La vista interior del Anfiteatro de Tarragona ya terminada. De hecho, no ha variado mucho respecto al post anterior. Como comentaba en la primera parte de esta serie, trabajo a partir de fotografías. Normalmente no las adjunto, pero en este caso me parece interesante ya que me parece que los dos soportes contrastan mucho. La fotografía queda muy sobrecargada de detalles, mientras que en el dibujo, donde destaca más la configuración de las sombras, tiene un aire más abstracto.

The interior view of the Amphitheatre of Tarragona, completed. In fact, has not changed much compared to the previous post. As I mentioned in the first part of this series, I work from photographs. Normally not attached here, but in this case I find it interesting because I think that the two materials contrast greatly. The picture is very overloaded with details, while in the drawing, whith greater emphasis to the configuration of the shadows, has an abstract air.