índex de temes

2011-01-04

Tècniques de Representació del Patrimoni - 2010/2011

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV
Tema: SECCIONS DE LA PART ALTA DE TARRAGONA
Temari: Documentació gràfica de l’estat actual / Interpretació de la configuració de les estructures en època romana i la seva evolució fins als nostres dies