índex de temes

2011-01-24

Pont del "Jardin de la Fontain" de Nimes

Dibuix de gener de 2011, a partir d'una fotografia de Juliol de 2010.
Llapis sobre paper, mida original escanejada 29,7x42 cm.
El Jardin de la Fontain és el parc on trobem el Temple de Diana. El pont està al canal de la part baixa dels jardins, que tenen com a fons un turó coronat per la Tour Magne.

Dibujo de enero de 2011, a partir de una fotografía de Julio de 2010.
Lápiz sobre papel, tamaño original escaneado 29,7 x42 cm.
El Jardin de la Fontain es el parque donde encontramos el Templo de Diana. El puente está en el canal de la parte baja de los jardines, que tienen como fondo una colina coronada por la Tour Magne.