índex de temes

2016-01-20

Introducció a projectes I / Dibuix arquitectònic I - 2015/2016

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: DESCOBRIR EL NOSTRE COS I CONTRUIR UN RECER PER PROTEGIR-LO A L'ENTORN DE L'ESCOLA D'ARQUITECTURA
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Fotografia / Les condicions del lloc / Construir amb les mans