índex de temes

2011-07-30

Despatx d'arquitectura al carrer Doctor Domènech

DESPATX EN UNA COTXERA A REUS, situació Carrer Doctor Domènech 6, Reus (Baix Camp), arquitecte: Josep M. TOLDRÀ, col·laboradora: Natàlia ESTEBAN, promotors: Josep M. TOLDRÀ, Natàlia ESTEBAN, any 2011Obrir un despatx d’arquitectura, en els temps que corren, possiblement respongui a un optimisme excessiu, a la voluntat de lluitar contra causes perdudes o a la falta de seny. Però aquí estem, la Natàlia i jo, en una antiga cotxera en planta baixa al carrer Doctor Domènech.

L’espai s’estructura mitjançant el que entenem com dos mobles: la caixa d’entrada i la caixa del fons. La primera configura el porxo d’accés i una minúscula sala d’instal·lacions. A la caixa del fons hi trobem la sala de reunions i el bany. Les dues queden unides per un moble/banc en un dels laterals del local i dues barres penjades del sostre que suporten uns llums resolts amb gots de vidre.

El material base és l’acer (vernissat, sense pintar), amb el qual es resolen els bastiments que suporten planxes també d’acer, DM lacat, policarbonat i vidre. Aquest mobles de base metàl·lica funcionen com elements d’emmagatzematge, lluminàries i contenidors de la majoria d’instal·lacions elèctriques i de climatització.