índex de temes

2013-07-23

Tècniques de Representació del Patrimoni - 2012/2013

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV
Tema: EL PÒRTIC DE LA PLAÇA DE CULTE DEL FÒRUM PROVINCIAL DE TÀRRACO
Temari: Fotogrametria peces / Posta a escala a partir de models 3D/ Interpretació de l'articulació dels elements decoratius del pòrtic.