índex de temes

2013-05-20

AMPHITHEATRUM, MEMORIA MARTYRUM ET ECCLESIAE
El llibre es pot comprar... o descarregar gratuïtament en pdf a:
http://www.icac.cat/serveis/publicacions/llibre/amphitheatrum-memoria-martyrum-et-ecclesiae-les-intervencions-arqueologiques-a-lamfiteatre-de-tarragona-2009-2012/Amphitheatrum, memoria martyrum et ecclesiae pretén esdevenir una guia actualitzada del conjunt monumental de l'Amfiteatre de Tarragona i transmetre a la societat, mitjançant diversos formats pedagògics, els resultats de les darreres actuacions arqueològiques i de documentació fotogramètrica.


Amphitheatrum, memoria martyrum et ecclesiae aims to become a updated guide to the Tarragona Amphitheatre and to transmite to society, through various pedagogical formats, the results of the latest archaeological works and the photogrammetric documentation.

Els autors, els arqueòlegs Judit Ciurana, Josep Maria Macias, Andreu Muñoz i Imma Teixell, i l'arquitecte Josep M. Toldrà, han col·laborat amb la Universitat de Barcelona, que ha realitzat prospeccions geofísiques sota la direcció d'Albert Casas, i la Unitat de Documentació Gràfica de l'Institut Català d'Arqueologia Classica (ICAC), composta per Josep Maria Puche, Paloma Aliende i Iñaki Matias. A més, la tasca de documentació gràfica de l'Amfiteatre ha comptat amb l'ajuda de Leica GeoSystems.

The authors,  the archaeologists Judit Ciurana , Josep Maria Macias, Andreu Muñoz and Imma Teixell, and the architect Josep Maria Toldrà, have collaborated with the University of Barcelona, which carried out geophysical prospections led by Albert Casas, and the Graphic Documentation Unit of the Catalan Institute of Classical Archaeology (ICAC), formed by Josep Maria Puche, Paloma Aliende and Iñaki Matias.  Moreover, the graphic documentation of the Amphitheatre counted on the help of Leica GeoSystems.