índex de temes

2011-06-06

Encaix dibuix portalada romànicaEncaix del dibuix que estic fent de la portalada de l'església romànica del Miracle, en base a una fotografia del fons Vallvé de l'Arxiu Històric Municipal de Tarragona. La portalada està actualment desmuntada i les peces que la formaven emmagatzemades. En una entrada anterior explicava com havia escanejat en 3D la base d'una columna i feia una breu ressenya de l'història de l'església.

Sketch of a Drawing I'm doing, of the portal of the Romanesque church of the Miraclebased on a photograph from Municipal Historical Archives of TarragonaThe portal is currently dismantled and the pieces that formed them stored. In a previous post was explained how I've made ​​a 3D scan of a column basis and a overview of the history of the church.

L'encaix està dibuixat amb llapis 3H, molt dur, a partir d'ara aniré afegint traços amb llapis més tous. Per poder distingir-lo bé, adjunto a continuació l'imatge anterior tractada amb photoshop.

The sketch is drawn in pencil 3H, very hard, now I'll oberlay harder pencils. To make it look better, I've attached bellow the scan processed with photoshop.