índex de temes

2011-05-14

Base de columna de la portalada de l'església del Miracle


Model 3D d'un bloc de marbre de la portalada romànica de l'església del Miracle de Tarragona; correspon a la base d'una de les columnes. L'església del Miracle es va bastir cap al s.XII a l'arena de l'Amfiteatre romà, sobre una basílica visigòtica anterior. Al s.XIX va quedar integrada en un penal on es recloïen els treballadors forçats que participaven en l'ampliació del port. El 1906 s'amortitza el penal i l'esglèsia comença patir una sèrie de vicissituds, inclosa una voladura, que culminen en l'estat ruinós que avui podem contemplar. Les peces de la portalada estan actualment emmagatzemades en una de les voltes de les graderies de l'Amftiteatre. En una imatge de 1911 podem veure la portalada encara en peu (la peça modelada no es veu, estaria per sota del nivell del paviment).

3D Model of a block of marble from Tarragona's Romanesque church of Miracle; corresponds to the base of a column. The church was built in the twelfth century in the arena of the Roman Amphitheater (over a previus Visigoth basilica). In the nineteenth century the church was a part of a jail for detained workers involved in expansion of Tarragona's port. In 1906 the complex was abandoned and began to suffer a series of vicissitudes, including a blast, culminating in the ruins we see today.The pieces of the facade are currently stored in the vaults of one of the bleachers of the Amftiteatre. In a photograh, dated in 1911, we see the facade still standing (the piece modeled were then below the level of the pavement).


El model 3D de la base de columna està elaborat mitjançant 9 parells estereoscòpics (18 fotografies), usant el programa de fotogrametria image master, seguint la mateixa metodologia que explicava aquí.

The 3D model of the column base is made ​​with 9 stereo pairs (18 photographs), using the photogrammetry software image master, following the same methodology explained here.

Una de les fotografies usades en la fotogrametria:

One of the photographs used in photogrammetry: