índex de temes

2010-07-14

Tècniques de Representació del Patrimoni - 2009/2010

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV
Tema: EL PULVINAR I LA GRADERIA NORD DEL CIR ROMÀ DE TARRAGONA
Temari: Documentació gràfica de l’estat actual / Interpretació de la configuració de les estructures en època romana i la seva evolució fins als nostres dies