índex de temes

2010-06-15

CONCURS "CA L'AGAPITO"

2n PREMI, concurs d'Idees, PROJECTE REHABILITACIÓ DEL CONJUNT SANT DOMÈNEC, dins l'àmbit de desenvolupament del Pla Integral de la Part Alta, arquitectes Josep M. TOLDRÀ DOMINGO, Jordi SARDÀ FERRAN, any 2010