índex de temes

2015-01-25

Introducció a projetes I / Dibuix arquitectònic I - 2014/2015

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: DESCOBRIR EL NOSTRE COS I CONTRUIR UN RECER PER PROTEGIR-LO
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Construir amb les mans