índex de temes

2015-05-27

Introducció a projectes II / Dibuix arquitectònic II - curs 2014-2015

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: TORNAR A PROJECTAR LA CASA SENILLOSA DE JOSÉ ANTONIO CODERCH - BUITS URBANS A CADAQUÉS
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Maquetes / Habitatge unifamiliar entre-mitgeres / Espais públics