índex de temes

2014-07-15

Representació i restauració virtual. Patimoni i ciutat - 2013/2014

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, assignatura optativa
Tema: EL SECTOR NORD-OEST DEL CRIC ROMÀ DE TARRAGONA (àmbit Plaça Sedassos, Carrer Cavallers, Carrer Ferrers)
Temari: Escaneig làser /Digitalització documentació existent / Models 3d / Posta a escala