índex de temes

2014-07-29

Introducció a projectes II / Dibuix arquitectònic II - 2013/2014

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 1r curs
Tema: INTERVENCIONS URBANES AL DESCAMPAT ADJACENT A L’ESCOLA
Temari: Croquis / Plànols de situació / Postes a escala / Construir amb les mans