índex de temes

2012-02-03

El pati de la Torre del Pretori II

Lapis sobre paper, mida original escanejada DIN-A3. Com explicava en un post anterior, el pati de la Torre del Pretori acollia en època romana una caixa d'escales que comunicava el nivell de la plataforma superior de les graderies del Circ amb la gran Plaça de representació de l'anomenat fòrum provincial de Tarraco

Les dues obertures que veiem a dibuix possiblement corresponen a dos dels nivells que comunicava aquesta escala. Davant de l'obertura superior veiem una volta de construïda amb carreus que suportava el replà d'arribada de l'escala.

Lápiz sobre papel, tamaño original escaneado DIN-A3. Como explicaba en un post anterior, el patio de la Torre del Pretorio acogía en época romana una caja de escaleras que comunicaba el nivel de la plataforma superior de las gradas del Circo con la gran Plaza de representación del llamado foro provincial de Tarraco.

Las dos aberturas que vemos en el dibujo posiblemente corresponden a dos de los niveles que comunicaba esta escala. Frente a la apertura superior vemos una bóveda construida con sillares que soportaba el rellano de llegada de la escalera.