índex de temes

2011-03-04

El pati de la Torre del Pretori

Dibuix de març de 2011, a partir d'una fotografia de desembre de 2010.
Llapis sobre paper, mida original escanejada 19,7x 23,7 cm.
Aquest pati allotjava en època romana una caixa d'escales que comunicava el nivell de la plataforma superior de les graderies del Circ amb la gran Plaça de representació de l'anomenat fòrum provincial de Tarraco. Els dos grans pilars quadrats de pedra són falsos, de fet són un aplacat de pedra artificial sobre una base de "toxana". Es tracta d'una intervenció dels anys 60 dirigida per l'arquitecte Alejandro Ferrant, qui va ser també responsable de la reconstrucció de les graderies de l'Amfiteatre de Tarragona, apart de molts altres treballs repartits per tot Espanya. Les abundants taques a la seva superfície són degudes a l'oxidació de les armadures de ferro internes. Els pilars originals estan documentats en diversos gravats (Laborde i Vicenç Roig, entre d'altres) anteriors o contemporanis a la seva destrucció durant la guerra del francés; suportaven arcades semicirculars que definien tres grans finestrals.
En segon terme veiem el tester del Museu Arqueològic.


Dibujo de marzo de 2011, a partir de una fotografía de diciembre de 2010.
Lápiz sobre papel, tamaño original escaneado 19,7 x 23, 7 cm.
Este patio alojaba en época romana una caja de escaleras que comunicaba el nivel de la plataforma superior de las gradas del Circo con la gran Plaza de representación del llamado foro provincial de Tarraco. Los dos grandes pilares cuadrados de piedra son falsos, de hecho son un aplacado de piedra artificial sobre una base de "tochana". Se trata de una intervención de los años 60 dirigida por el arquitecto Alejandro Ferrant, quien fue también responsable de la reconstrucción de las gradas del Anfiteatro de Tarragona, aparte de muchos otros trabajos repartidos por toda España. Las abundantes manchas en su superficie son debidas a la oxidación de las armaduras de hierro internas. Los pilares originales están documentados en varios grabados (Laborde y Vicenç Roig, entre otros) anteriores o contemporáneos a su destrucción durante la guerra del francés; soportaban arcos semicirculares que definían tres grandes ventanales.
En segundo término vemos el testero del Museo Arqueológico.