índex de temes

2011-10-12

Runes de l'esgésia del Miracle de Tarragona

c l i c k   t o   e n l a r g e   < > < . . . . . . >

L’estat actual de l'església del Miracle és el resultat del seu deteriorament accelerat a partir de l’amortització del penal del qual formava part, on es van recloure durant el s. XIX els treballador forçats destinats a l'ampliació del port de Tarragona. Entre els anys 10 i 20 del s.XX es van enderrocar estructures adjacents a la nau central (les quals l’arriostraven), el conjunt va patir diversos períodes d’abandó i, fins i tot, es va dur a terme una voladura per intentar acabar de col·lapsar el que quedava en peu. El resultat de tot plegat va ser l’aspecte actual de l’església romànica, on encara és perfectament reconeixible la planta en creu definida pels murs de carreus que la tancàven, però aquests estan mig derruits. S’han perdut totes les voltes que cobrien les naus i els creuers. Durant les excavacions dirigides per Samuel Ventura els anys 60 es van descobrir les restes d'una basílica visigótica sota el seu paviment, al dibuix en podem distingir l'absis semi-circular.

El estado actual de la iglesia del Milagro es el resultado de su deterioro acelerado a partir de la amortización del penal del cual formaba parte, donse se recluyeron durant el s. XIX los trabajadores forzados destinados a la ampliación del puerto de Tarragona. Entre los años 10 y 20 del s.XX se demolieron estructuras adyacentes a la nave central (que la arriostraban), el conjunto sufrió diversos periodos de total abandono y, incluso, se hizo una voladura para intentar acabar de colapsar lo que quedaba en pie. El resultado de todo ello fue el aspecto actual de la iglesia románica, donde todavía se puede reconocer perfectamente la planta en cruz definida por los muros de sillares que la cerraban, pero estos estan medio derruidos. Se han perdido todas la bóvedas que cubrian las naves y los cruceros. Durante las excavaciones dirigidas por Samuel Ventura en los años 60 se descubrieron los restos de una basílica visigótica bajo su pavimento; en el dibujo se puede distinguir el absis semi-circular.