índex de temes

2011-09-15

Plaça de la Llibertat de Reus, 2002-2003Algunes fotos de les obres d'Urbanització de la Plaça de la Llibertat de Reus, entre els anys 2002 i 2003.

Some pictures of works of urbanization of the Llibertat square in Reus, between 2002and 2003  (Llibertat means freedom).