índex de temes

2011-02-06

Gerra de Tunis
Dibuix de febrer de 2011, al natural.
Llapis sobre paper, mida original escanejada 29,7x42 cm.
Es tracta de la mateixa gerra usada al post de gener de 2011 sobre metodologia per capturar un objecte en 3D mitjançant el programa image master.


Dibujo de febrero de 2011, al natural.
Lápiz sobre papel, medida original escaneada 29,7x42 cm.
Se trata de la misma jarra usada en el post de enero de 2011 sobre la metodologia pera capturar un objecto en 3D mediante el programa image master.