índex de temes

2008-01-24

Dibuix III - 2007/2008

Curs impartit a l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA, URV, 2n curs
Tema: LA PLAÇA DE LA FONT DE TARRAGONA I EL SEU ENTORN
Temari: Fotografia/Croquis/Model 3D/Posta a Escala/Model 2D/Render